Smilee Extra, bước đột phá mới của Smilee trong tẩy trắng răng tại nhà